OPIS PROJEKTU nr: POPW.01.03.01-06-0002/15-00

OPIS PROJEKTU nr: POPW.01.03.01-06-0002/15-00
Beneficjent: MASKET Piotr Poznański
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

NAZWA PROJEKTU:
„Wdrożenie do praktyki rynkowej nowego typu mebli z innowacyjnym systemem montażu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP nr umowy POPW.01.03.01-06-0002/15-00

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest uzyskanie potencjału do produkcji i sprzedaży mebli z nowym systemem montażu, który trwale ugruntuje pozycje firmy na rynku. Realizacja obejmuje budowę hali produkcyjno – magazynowej z wyposażeniem , zakupu urządzeń produkcyjnych, magazynowych oprogramowania i sprzętu komputerowego. Wdrożenie projektu jest fundamentem do dalszego rozwoju firmy oraz powiązania kooperacyjnego na rynku.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:
W wyniku realizacji projektu firma uzyska możliwość oferowania na rynku nowatorskiego systemu podsufitowego montażu mebli , będącego autorskim i unikalnym rozwiązaniem. Skala innowacji sprawi iż wprowadzane rozwiązanie stanie się fundamentem dalszego rozwoju firmy. Efektem jest powstanie zakładu produkcyjno – logistyczno – magazynowego. W wyniku realizacji projektu efektem jest stworzenie nowych miejsc pracy minimum 4 szt.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 757 759, 00 ZŁ
DOFINANSOWANIE: 1 508 010,00 ZŁ